Tjejhuset

Tjejhuset är en verksamhet som funnits sedan 2011. Denna verksamhet bygger på en idé från och i samarbete med Tyttötalo Helsingissä den kommunala tjejverksamheten i Helsingfors, Finland.

Tjejhuset är en mötesplats för unga flickor som av olika anledningar behöver lite extra stöd eller bara en plats där de får möjlighet att själva ta plats. Det kan vara att möta unga tjejer som lever i familjer som inte riktigt orkar med sitt ansvar till att stöd från det enkla som läxläsning eller läxhjälp till att träffa nya kamrater, få hjälp och vuxenstöd i livets svåra frågor för en unga tjejer i puberteten och som växer upp i en inte sällan, mångkulturell miljö.

Denna verksamhet anses så värdefull att ett flertal företag, organisationer och inte minst Södertälje kommun gett oss stöd. För Södertälje kommun är samarbetet ett avtal där vi samverkar med ett flertal andra organisationer i Södertälje.
Se filmen om Tjejhuset

Vår personal. i Tjejhuset och Barnens Hus, Johanna, Lena och Sofie

ÖPPETTIDER hösttermin 2020
Tisdag   14.00 - 18.00 för tjejer mellan 13 - 23 år
Onsdag   14.00 - 17.00 för tjejer mellan 10 - 12 år
Torsdag  14.00 - 18.00 för tjejer mellan 13 - 23 år

Våra Huvudsponsorer 2020