Verksamheter genom åren

Ibland är det klokt att inte glömma det som varit. Sedan 2004 har det i Södertörns Blåbandsförening alltid funnits en drivkraft att utveckla nya verksamheter i syfte att hjälpa fler och att nå ut till ett större antal personer omkring oss.
Här är några av dem vi med glädje vill komma ihåg även om tiden och yttre omständigheter gjort att vi inte längre kan driva dem vidare.

ANT-bussen var ett mycket ovanligt och nytt grepp i Blåbandsrörelsen. Bussen köptes med privata medel och hade stöd från Sveriges Blåbandsungdom (SBU) och Stockholms läns Blåbandsungdom (SLBU).
Genom ANT-bussen mötte vi fler än 150 000 skolbarn i mellanstadieåldrarna. 
ANT-bussen rullade runt i hela Sverige under tio år och blev för många synonym med kampanjen Nykter Midsommar.
Klicka här för att komma till ANT-bussens hemsida


Vuxenkontraktet  blev en fullständig succé när vi startade i liten skala och på bara en skola 2004. Intresset för de ämnen vi tog upp i föredragen var mycket eftertraktade och många skolor stod på kö för att vi skulle komma. Totalt var vi i 53 kommuner runt hela landet och vi nådde 60 000 föräldrar och lärare. 33 000 av dem anmälde sig som "medlem" i kampanjen och mottog 4 informationsbrev varje år.


BlåEld startade 2010 och var föreningens sociala verksamhet. Syftet här var att nå så många som möjligt i gruppen långtidsarbetslösa. Vår tes var att när en person av olika anledningar hamnar i lång arbetslöshet utsätts man för extremt stora risker för depressioner och missbruk. Vi genomförde därför en undersökning bland alla dem vi mötte i våra verksamheter och svaret var tydligt. Psykisk ohälsa och risk- och missbruket av alkohol var mycket stort. Även om undersökningen endast byggde på de cirka 300 deltagarna vi hade vidimerades resultatet ändå av chefen på psykakuten Karolinska Sjukhuset, David Eberhart. Med denna tes som grund startade vi eller tog över ett flertal verksamheter inom Stockholms län. Vi tog över Princess Hall konferens, startade BlåEld Catering, BlåEld akademien, Popcorn secondhand på fyra platser, Popcorner Café, Popcorn lager och logistik, BlåEld Service & Support och You are an Angel. I kraften av dessa framgångar medverkade vi till att rädda Skövde Blåbandsförening som skulle läggas ner och genom den starta BlåEld i Falköping och Mariestad. BlåEld gav också möjligheten till att starta Livets Kappsäck. BlåEld var en av landets största aktörer inom arbetsmarknad och syntes mycket i media, tv. och inte minst in ett antal seminarier i Almedalen.  Klicka här för att ta del av BlåElds omfattande verksamhet.Ingen alkohol före 18
 
(Iaf 18) är kanske den verksamhet som vi i vissa delar är mest stolta över. Budskapet är klockrent och enkelt att kommunicera till en bredare grupp. Dessutom finns det få, om ens någon, som inte delar uppfattningen att ungdomar under 18 år inte ska bruka någon form av alkohol. Ingel alkohol före 18 var en vidareutveckling av Vuxenkontraktet som vände sig enbart till de vuxna kring barn och ungdomar. Iaf18 däremot vände sig även till ungdomarna. Det skedde i samarbete med skolan och i tre steg, en endags utbildning för lärarna, en föräldrautbildning samt  möten med föräldrarna tillsammans med sina barn med föreläsning, grupparbeten och tävling.
Tyvärr rann Ingen alkohol före 18, efter flera framgångs-rika år, ut i sanden eftersom den enbart var vi och ett litet fåtal andra Blåbandsföreningar var delaktiga i arbetet.


Blåbandets butik i Gamla Stan 
Mitt i folkhavet på Västerlånggatan i Gamla Stan i Stockholm öppnade vi en liten butik. Den vände sig till alla de tusentals personer som passerar i Gamla Stan varje dag. Västerlånggatan är känd som Sveriges bästa turistgata och där passerar i genomsnitt  12 500 personer varje dag, året runt.
Att butiken skulle kallas Blå Bandets butik var självklart eftersom butiken i första hand skulle vara ett skyltfönster för Blå Bandet som det så väl behöver.

I butiken kunde vi ge information till flera hundra kunder, varje dag och på t.ex Folknykterhetens Dag bjöd vi på alkoholfria alternativ och gav information till alla som passerande.

2018 bytte butiken namn till You are an Angel efter önskemål från Sveriges Blåbandsförbund..? Även om syftet, att skapa överskott till Blue Cross Youth Center i Kenya var kvar så försvann incitamentet att sprida Blå Bandets information och butiken såldes i maj 2019.


Livets Kappsäck  
I kraft av Södertörns Bbf omfattande verksamhet kunde vi starta Livets Kappsäck och anställa Johan Östberg som verksamhetsledare. Johan är musiker och artist och har en sällsynt bra hand med barn. Med honom kunde vi arbeta iskolor i hela Skåne, Blekinge och Stockholm med ett värdegrunsarbete som riktade sigtill barn i mellanstadieåldrarna. Efter några år togs driften och ansvaret för Livets Kappsäck över av den nystartade Skåne-Blekinge Blåbandsförening. Klicka här och läs mer på Livets Kappsäcks hemsida.

I vår värdegrundverksamhet Livets Kappsäck har vi arbetat i ett stort antal skolor i Skåne, Blekinge och Stockholm. Som ett resultat har vi sett de musikfilmer som barnen gjort tillsammans med vår verksamhetsledare Johan Östberg. Johan har också varit med oss i Namibia och Kenya där vi också haft värdegrundsarbete med våra Afrikanka kollegor och där resultatet också blivit några musikvideor.Totalt har alla våra videor sett av fler än 77 000 personer.  • We are the world Namibia  Youtube   1 910 visningar

  • Vi behöver dig!
    Västra Ramlösa skola
    6 454 visningar

  • Alla världens språk, Livets Kappsäck på Videdalsskolan Malmö
    4 261 visningar

Princess Hall
Sedan 2013 har vi drivit Princess Hall konferens som ligger mitt i den vackra Diplomatstan i Stockholm.
Orsaken att vi tog över den verksamheten var att vi i kraft av BlåEld kunde finansiera denna förlustverksamhet. Att driva en förlustverksamhet är normalt inte vettigt med det blev vårt tack till Stockholmsblåbandisternas Barnkoloniförening som äger fastigheten och som alltid stött oss genom åren, när också vi haft det svårt.
Princess Hall har ett högt symbolvärde för Blå Bandet men när underskotten blev för stora avslutade vi 2019, vårt engagemang i huset.