Barnens Hus

 Barnens Hus öppnades 2004 och under 2019 firades 15 årsjubileum med många både nya och tidigare föräldrar och barn på besök. Antalet föräldrar med små barn som besöker verksamheten är fortsatt mycket stort och föreningen gör en omvittnat stor samhällstjänst för denna grupp. Detta visar inte minst att BVC i Södertälje fortsätter att anlita oss för sina föräldragrupper.

Barnens Hus är fortfarande en inspiration för många andra organisationer. Med stolthet ser vi på att Blå Kors i Norge startat flera verksamheter med oss som idé- och inspirationskälla. Blå Kors i Norge kallar sina verksamheter för Barnas Stasjon och Blå Kors i Danmark har verksamheterna kallats Barnens Blå Hus och båda bygger på och inspirerats av vårt Barnens Hus.

Samarbetet med Södertälje kommun är fortsatt stort och föreningen är en av de större bidragsmottagarna i kommunen. 2019 var det tredje året i ett treårigt avtal men möten och samtal om fortsättning har fortgått under året och under hösten meddelades att samarbetet kommer att fortsätta även i framtiden

ÖPPETTIDER höstterminen 2021

På grund av corona pandemin kan vi inte
erbjuda någon verksamhet i början av året.
Vi meddelar när detta kan ändras här och
på facebook. Hoppas vi alla kan ses då.

Fullt hus i Barnens Hus trädgård