Arbetsträning

Sedan 2009 har föreningen tagit emot personer som av olika anledningar hamnat utanför den reguljära arbetsmark-naden. Detta arbete sker i samarbete med Arbetsförmedlingen och vi har platser för Arbetsträning och Förstärkt arbetsträning inom arbetsområdens fastighetsskötsel, vaktmästeri, kök, bakning samt trädgård.