Södertörns Blåbandsförening

Södertörns Blåbandsförening är ideell förening inom nykterhetsrörelsen. Föreningen är en av de äldsta föreningarna i Södertälje och startade redan 1900 och har sedan dess bedrivit många omtalade verksamheter genom alla år.
Sedan 2004 har inriktningen varit främst att nå nya föräldrar med små barn genom verksamheten Barnens Hus. 2011 startades även verksamheten Tjejhuset som vänder sig till unga flickor i åldrarna 13-23 år boende i Södertälje.
Södertörns Blåbandsförening är medlem i

BlaBandet_logo_vectorpng

I nära samverkan med