Livets Kappsäck är ett värdegrundsarbete inom Sveriges Blåbandsungdom och som vänder sig till barn i årskurs 6.
Arbetet sker under normal lektionstid samt till viss del även efter skolan. I arbetet ingår även möten med lärare och andra vuxna i skolan samt föräldrar och andra viktiga vuxna omkring barnen.

Är du intresserad av att medverka i Livets Kappsäck i Stockholm så skicka din ansökan till lasse@blaeld.org och beskriv dig själv och varför du tror att du kan vara rätt person för detta viktiga ungdomsarbete.