Vid Blåbandsförbundets rikskonferens på Hellidens folkhögskola i Tidaholm omvaldes Lasse Reuterberg som förbundsordförande.

Lasse är sedan 2003 ordförande i Södertörns Blåbandsförening och har utvecklat  föreningen till att bli en av landets största. Bland föreningens verksamheter finns Barnens Hus, Tjejhuset och Blåeld. Lasse som medverkat i Blå Bandet sedan 1998 startade Blåeld 2010 som en del av Södertörns Blåbandsförening med syfte att skapa jobb åt långtidsarbetslösa.

I samarbetet med Stockholms läns Blåbandsungdom har Lasse startat och utvecklat Livets Kappsäck, Vuxenkontraktet, ANT-bussen och kampanjen Ingen alkohol före 18.

Förslag till förändrat medlemslöfte

Under rikskonferensen antogs förslaget om att i framtiden ha två alternativa medlemslöften. Dock krävs ytterligare ett beslut för att denna ändring ska genomföras vid nästa ordinarie årsmöte om två år. Årsmötet beslutade dock att ge ungdomsförbundet möjlighet att direkt få använda det alternativa medlemslöftet som en försöksverksamhet.

Det innebär att de kan använda det löfte som de motionerade om och som årsmötet även antog:

Jag lovar att avstå från alkohol och andra droger, samt verka för ett tryggt samhälle där alla människor har lika värde.

Nuvarande löfte är:

Jag lovar att med Guds hjälp inte använda alkohol och andra droger, samt att på lämpligt sätt motverka dessa drogers bruk.