9 av 10 kommuner erbjuder stöd till barn som växer upp med missbrukande eller riskbrukande föräldrar. Trots detta är det få barn som nås av hjälpen. Det finns uppenbarligen ett betydande glapp mellan viljan att hjälpa och förmågan att faktiskt nå ut med hjälpen.

Kan det vara så enkelt – och illa – att alltför få vuxna som arbetar med barn, och som är involverade kring barnen, vet om att denna hjälp finns och förstår betydelsen av den?

Här finns viktigt informations- och utbildningsarbete att ombesörja, ifall de resurser som avsätts ska komma till god användning i en angelägen sak. Devisen ”Barnen är vår framtid” är lika sann i dag som den någonsin varit.

Trots att många kommuner i dag erbjuder stödgrupper till barn som växer upp med missbruk, så nås alltför få barn av hjälpen, skriver Accent:

Förra året fick endast 2 290 barn stöd och hjälp, trots att c:a 400 000 barn lever med föräldrar som har ett riskbruk. Det visar Junis, IOGT-NTO:s juniorförbunds, kommunrapport.

– Positivt är att allt fler kommuner erbjuder stöd, säger Mona Örjes, Junis förbundsordförande. Men flera har i Junis enkät svarat att de inte har haft några barn alls i sina stödgrupper. Det finns uppenbarligen ett stort glapp mellan viljan att hjälpa och att faktiskt nå de här barnen och ge dem det stöd de behöver.

– Det faktum att så få barn kommer till kommunens stödgrupper väcker frågan om det är något annat som behövs, säger Mona Örjes.

Accent: Få barn till missbrukare får stöd från sin kommun
Hämta rapport: Upptäck i tid. Junis kommunrapport 2016