Vi ska samla vuxna kring överenskommelsen att aldrig bjuda barn och ungdomar på alkohol. 30 000 vuxna har redan anslutit sig. Målet är att 200 000 vuxna vågar och orkar ta ställning

Kampanjen har sedan starten stötts av Svensk Sjuksköterske-förening, Polismyndigheten i Stockholms län, Riksförbundet anhöriga mot droger, Hotell o Restaurangfacket och Statens Folkhälsoinstitut.

Bland våra övriga samarbetspartners kan nämnas: B2B IT-partner, Konica Minolta, Toyota Center Auto Metrogruppen, Malmö Aviation och APSIS.

Våra samverkanspartners har förutom sitt stöd även ställt sig bakom budskapet och bidrar utifrån sina möjligheter och önskemål med sina nätverk och sin organisation för vuxen- och kundträffar.

 

VÅR IDÉ

Familjen och föräldrarna har störst betydelse som skydd för att unga inte ska få problem och hamna snett i tillvaron. Kampanjen ska genom ett positivt grupptryck mellan vuxna motverka den allmänna uppgivenhet som finns hos många tonårsföräldrar idag och som kan uttalas ”det spelar ändå ingen roll vad man säger” till att bli ett tydligt och aktivt ställningstagande mot alkoholbruket bland ungdomar.

 

VÅRT PROGRAM

Tonvikten i vår kampanj kommer att ligga på att nå ut till vuxna och för dem hålla korta presentationer och föredrag. Föräldrar och anhöriga till barn och unga har en absolut nyckelroll och behöver korrekt information i frågan. Alltid grundad på vetenskap och beprövad erfarenhet. För att kunna få ett bra genomslag för kampanjen krävs ett engagemang hos alla vuxna i alla roller. Lärare, föräldrar, politiker, syskon och övriga vuxna som finns runt barnen behöver kunskap och argument.

Vi vill bidra till att de får de verktyg som behövs.

 

Anslut dig på ingenalkoholfore18.se