Frågan om de sociala företagens överlevnadsmöjligheter har varit uppe till debatt i riksdagen. Det aktuella problemet är att många sociala företag vuxit fram och/eller expanderat under den tid då Alliansen satt vid makten och därför i hög grad kommit att luta sig mot anordnarbidrag för fas 3-deltagare för att finansiera verksamheten.

Denna källa försvinner i och med att fas 3 avvecklas. Nu vill de berörda sociala företagen gärna veta om regeringen har för avsikt att hjälpa dem med någon alternativ finansieringsform.

Debatten är värd att se, om inte annat för det exemplariska uppförandet kontrahenterna emellan.

Oavsett vad man tycker om den politik de står för, på var sin sida av blockgränsen, så är – i vart fall för bevakningens redaktör – både Elisabeth Svantesson och Ylva Johansson till stil och framtoning en prydnad för den svenska riksdagen.

Socialt företagande på riksdagsnivå

Elisabeth Svantesson

Elisabeth Svantesson, moderaternas talesperson i arbetsmarknadspolitiska frågor och tidigare arbetsmarknadsminister, ställde för några veckor sedan en interpellation till nuvarande arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) om framtiden för sociala företag, när dessa mister viktig finansiering till följd av att fas 3 avvecklas.

Tisdagen den 1 december hölls en interpellationsdebatt i riksdagen mellan Elisabeth Svantesson och Ylva Johansson i frågan:

Ylva Johansson: Det är ju så att sociala företag är företag och de ska också kunna leva som företag. Det är inte arbetsmarknadspolitiska åtgärder som är grunden för att sociala företag ska kunna bedriva sin verksamhet.

Elisabeth Svantesson: Det stämmer ju naturligtvis. Men det är väldigt relevant och viktigt vilka signaler en regering skickar. Just nu skapas osäkerhet, eftersom man inte vet vad som kommer i stället [för fas 3] och hur man kan lösa situationen.

Riksdagen: Interpellationsdebatt Sociala företag