Det är den unga generationen som driver trenden mot ett måttfullare drickande. Det visar företaget IQ:s årligen återkommande undersökning Alkoholindex. En av de viktigaste framgångsfaktorerna är av allt att döma det förebyggande arbete som bedrivs i alkoholfrågor:

Skolprogram riktade mot föräldrar och kampanjer mot langning tillsammans med andra förebyggande insatser har bidragit till utvecklingen, tror Magnus Jägerskog, vd på företaget IQ.

– Olika åtgärder sammantaget har påverkat. Minskad tillgänglighet till alkohol har stor effekt: mindre än tio procent av alla föräldrar i dag köper ut alkohol till sina ungdomar – jämfört med trettio procent för inte så många år sedan.

– Att resurser satsas på förebyggande arbete är mycket viktigt om den här positiva utvecklingen ska fortsätta, säger Magnus Jägerskog.

Accent: Unga vuxna dricker allt måttfullare
Hämta rapport: Unga vuxna driver trend mot en mer måttfull attityd till alkohol