Färre unga röker och andelen nyktra ligger kvar på en hög nivå. Det visar årets undersökning om skolelevers drogvanor, rapporterar Svenska Dagbladet. Undersökningen är genomförd av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

Sedan millennieskiftet har andelen niondeklassare som dricker alkohol minskat stadigt. Samma trend gäller elever i årskurs två i gymnasiet sedan Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) började följa den gruppen år 2004.

Rökning har minskat stadigt under 2010-talet. 10 procent i årskurs nio och 25 procent i gymnasiet betecknas som rökare i undersökningen.

Att bruket av alkohol och tobak blivit allt mer sällsynt bland unga är en trend i stora delar av västvärlden, enligt Siri Thor som är utredare på CAN.

Svenska Dagbladet: Förändrade sociala vanor – färre unga röker, få dricker