Det händer att förespråkare för legalisering av cannabis hänvisar till att det saknas forskningsresultat som entydigt indikerar att substansen är skadlig. En ny studie från Karolinska institutet visar dock att tungt cannabismissbruk i unga år är kopplat till en ökad risk för tidig död.

Så det kan vara klokt för dagens ungdom att välja bort drogen. Att medvetet förkorta livet, i onödan, verkar just – onödigt. För att citera Joseph Porta, en av huvudfigurerna i Sven Hassels beryktade krigsromaner:

”Livet är så kort, så kort, och döden så förbannat lång.”

Forskarna bakom den nya studien har följt upp män som mönstrade för värnplikt 1969-1970. De som rapporterade att de använt cannabis vid 50 eller fler tillfällen visade sig ha 40 procents högre risk att dö i förtid, jämfört med dem som använde mindre cannabis eller ingen alls.

Sambandet mellan tungt cannabisbruk och för tidig död kvarstod även sedan forskarna kontrollerat för andra faktorer som kan påverka dödligheten, som alkoholbruk, psykisk sjukdom och sociala problem under uppväxten.

Accent: Cannabismissbruk kopplat till för tidig död