Blåeld medverkade i ett flertal nyhetsinslag om fas 3 och långtidsarbetslöshet under valåret 2014. SVT och TV4 besökte flera av Blåelds verksamheter och intervjuade deltagare och verksamhetschef Lasse Reuterberg. Lasse medverkade även i ett inslag om långtidsarbetslöshet i Sveriges Radio Studio Ett tillsammans med politiker och nationalekonomen Lars Calmfors.

Reportage i SVT: Arbetslösa i kläm när Fas 3 avvecklas – Långtidsarbetslösa riskerar att hamna i kläm när regeringen nu avvecklar den kritiserade åtgärden Fas 3. Avvecklingen går för snabbt – samtidigt är de utlovade extratjänsterna inom välfärden för få och dröjer dessutom. I värsta fall flera år.”

Inslag om långtidsarbetslösa i Sveriges Radio Studio Ett med Lasse Reuterberg – Inslaget i Studio Ett den 26/8 handlade om jobben för de som står längst från arbetsmarknaden. Blåelds verksamhetschef Lasse Reuterberg medverkade för att ge perspektiv på bland annat hälsotillståndet bland de långtidsarbetslösa.

TV4 besöker Blåeld för ett reportage om Fas 3 inför valet 2014 – Inslaget i TV4:s nyhetssändning börjar i Blåeld Akademien och fortsätter sedan hos Blåeld Service & Support i Haninge där vi får se den ekologiska grönsaksodlingen – en rolig och stimulerande aktivitet för deltagarna men frågan är om det leder till jobb?

SVT intervjuar Lasse Reuterberg på temat ”Fas 3 – en miljardindustri” – Blåeld används som ett exempel på en ideell förening som verkar i det som kallas den sociala ekonomin. I reportaget intervjuas Blåelds verksamhetschef Lasse Reuterberg. Vi får också se intervjuer med deltagare och arbetsledare från två av Blåelds verksamheter, Popcorn service center och Stortorpsparken.