I år kom Blå Bandets nyktra midsommar turné till Bandhagen och Tensta tillsammans med Stockholms läns Blåbandsungdomar och ANT-bussen. Utanför Popcorns lokaler i Bandhagen centrum höll hip-hop artisten John Strand konsert och intresserade åhörare bjöds på information om Blå Bandet och alkoholfria drycker i den Blå-baren.

Konsert med hip hop-artisten John Strand utanför Popcorn i Bandhagens centrum

 

Christel och Iman från Stockholms läns Blåbandsungdom

Christel och Iman från Stockholms läns Blåbandsungdom

 

hip-hop i Bandhagen centrum

Publiken får också spela med…

 

Sveriges Blåbandsungdom

…och får information om Sveriges Blåbandsungdomar

Småbarnsföräldrar får information om Blå Bandets verksamhet av Ingalill Söderberg.

Småbarnsföräldrar får information om Blå Bandets verksamhet av Ingalill Söderberg

Nästa dag går turnén vidare till Tensta

Blå Bandet Tensta

Blåbandsungdom i Tensta

Information om Blå Bandet verksamheter