Verksamheten Barnens Hus har nu funnits i 12 år. Barnens Hus är en öppen verksamhet/babycafé för föräldralediga och deras barn.

Verksamheten består av:

  • Sångstund
  • Möjlighet till gipsavtryck/skapande
  • Riktade föreläsningar
  • Barnolycksfalls kurs

Barnens Hus gipsavtryck

 

Under vt 2015 var verksamheten öppen med två tillfällen i veckan, detta utökades under ht 2015 till tre tillfällen i veckan. Verksamheten är en mycket viktig mötesplats för många föräldralediga. Att under den första tiden som förälder ha möjlighet att möta andra föräldrar är för många väldigt viktigt och värdefullt. Många är de som går ensamma med sina frågor och ibland även rädslor. Rädsla att inte räcka till eller känna att man kan. På Barnens Hus möts man, diskuterar och många gånger får nya vänner.

Öppettiderna i dagsläget är:

Måndag  13.00–16.00
Onsdag    9.30–12.00
Torsdag   9.30–12.00

På Barnens Hus lyfts många frågor där det arrangeras mindre kurser.  Exempelvis:

  • Läsa för små barn
  • Bära barn i sjal
  • Göra egen mat
  • Friskvård för nyblivna mammor

 

Barnens Hus Södertörns Blåbandsförening

På Barnens Hus följer vi årets högtider och temadagar och uppmärksammar detta. Vi lyfter fram påsk, jul, Alla hjärtans dag etc.

Förutom allt detta är Barnens Hus en viktig mötesplats som har en viktig roll i att kunna hänvisa och hjälpa vidare. Vi kan hänvisa till hjälp, hjälpa till att hitta hjälp på nätet eller lotsa vidare när detta behövs.

I enlighet med avtalet med BVC i Södertälje om utbildning av förstagångsföräldrarna har vi under året genomfört 33 träffar för föräldrar.

Under 2015 har besöksstatistiken sett ut så här:

Antal besökare: 3 816
Antal besök på BVC: 33