ANT-bussen är ett förebyggande projekt som turnerar till skolor runt i landet och samtalar med ungdomar och stöttar skolpersonal med kunskap och effektiva metoder.

ANT-bussens syfte är att ge barn och ungdomar kunskap, argument och därigenom styrka att orka stå emot kamrat- och grupptryck när det gäller alkohol, tobak och i viss mån droger.

Arbetet sker genom möten mellan ungdomar och kretsa kring – Våga vara dig själv, våga säga nej, våga stå emot grupptrycket.

Vi samarbetar med kommunernas preventionssamordnare, skolan och med stöd från Stiftelsen Ansvar för Framtiden och Statens Folkhälsoinstitut.

Skolans traditionella ANT arbete är viktigt men vi vet att när när barnen lämnar klassrummet så finns andra informationskanaler med helt andra budskap än det som läraren har gett.

Trycket på ungdomarna att ”ställa upp” är mycket stort och för många är det svårt att orka stå emot.

Alkohol

ANT-bussen arbetar med att slå hål på ett antal ungdomliga myter om alkohol som till exempel – Det spelar ingen roll om jag inte dricker, alla andra kommer ändå att fortsätta, – Det är bra om man får vänja sig vid alkohol redan tidigt, – Alkohol i små mängder är nyttigt o.s.v.

Vi kommer att vara särskilt lyhörda för signaler från barn och ungdomar som visar tecken på att ha det besvärligt hemma. Man beräknar att tre barn i varje grundskoleklass har en mamma eller pappa som är alkoholist. Dessa barn brukar kallas de glömda barnen eftersom de ofta är svåra att se. ANT-bussens ungdomskonsulent kan kanske hjälpa några av dessa barn att finna stöd och hjälp eller bara vara någon att prata med.

Narkotika

ANT-bussen fokuserar inte på narkotika eftersom de normalt är ovanliga bland barn och ungdomar i grundskoleåldrarna. Här kommer informationen att inriktas på att varna för det som ibland kan läsas på nätet. Där kan man inte bara hitta utförliga instruktioner hur man får tag i och tillverkar egna droger utan också om en del droger som är rätt vanliga hushållsprodukter, som används på fel sätt. Ett exempel är ”boffa” drivgaser som finns i vissa spray-flaskor. Ett drogbruk som tyvärr ofta visar sig i de lägre åldrarna och på Maria Ungdomsmottagning i Stockholm får man varje helg in akut drogförgiftade barn så unga som 12-14 år.

Tobak

Många anser att tobak är inkörsporten eller i alla fall bidragande till mycket elände.
Samtalet med barn och ungdomar om tobak är mycket viktigt. Naturligtvis är föräldrarnas roll mycket viktigt men att få rak och saklig information från andra unga kommer att ha en stor betydelse för om barnen eller ungdomarna börjar använda tobak eller inte.

ANT-bussens hemsida kan du skicka en intresseanmälan om du vill att bussen besöker din skola.