Almedalsveckan är i gång och Blå Bandet är på plats för att tråda dansen, bland stora och små elefanter.

Blå Bandet håller två seminarier, båda på onsdag den 6 juli.

Det första handlar om arbetsmarknadspolitik och socialt företagande. Det utgår från de insatser som Blå Bandet gör i sin arbetsmarknadsstödjande verksamhet Blåeld.

Varför lägger politiker ideologiskt pussel där många inte passar in?

Livets kappsäck

Det andra seminariet Blå Bandet anordnar tar sin utgångspunkt i det arbete som värdegrundsprojektet Livets Kappsäck utför i skolor i årskurs sex. Under läsåret 2015/2016 har föreläsarna Johan Östberg och Lasse Reuterberg erbjudit skolor runt om i Skåne möjligheten att vara med i projektet.

Ideella organisationer har vanligtvis svårt att få medverka på skoltid, men i Skåne står skolor i kö. Genom en kombination av sång, musik och samtal gör varje klass en unik musikvideo med teman som kamratskap, tobak och alkohol. Aktiviteterna följs också upp genom medverkan på föräldramöten.

Hur kan ideella organisationer bidra till framgång i skolan?

Livets Kappsäck.

Tick tack

Meatloaf meets Madonna:

I would do anything for love, except attend a summer festival. Innocence wouldn’t have a prayer.