En forskningsrapport från IOGT-NTO och Svenska Läkarsällskapet visar att alkohol orsakar skador på många fler än konsumenten själv:

Om man lägger till andrahandsskadorna [av alkoholkonsumtion] till skadorna på konsumenten själv har de totala skadorna av alkohol uppskattats till ungefär dubbelt så stora som skador av tobak, som idag är den näst största riskfaktorn för den globala sjukdomsbördan.

– Detta är en viktig rapport som tydliggör alkoholens omfattande och mångsidiga negativa effekter på personer i alkoholkonsumentens omgivning, både för familj, arbetsplatser och samhället i stort. Inte minst ser vi inom beroendevården stora problem bland anhöriga, säger Sven Andréasson, professor i socialmedicin och en av forskarna bakom rapporten.

IOGT-NTO: Andra än konsumenten står för mer än hälften av alkoholens kostnader
Hämta rapport: Alkoholen och samhället – alkoholens andrahandsskador