Södertörns Blåbandsförening är ett nätverk av frivilliga medlemmar som arbetar för en bättre värld fri från drog- och alkoholmissbruk.

Föreningens styrelse

Lasse Reuterberg

Lasse Reuterberg

Ordförande

Lasse är Blå Bandets förbundsordförande och har många års erfarenhet av arbete med sociala frågor med både barn och vuxna. Lasse är också ordförande i Södertörns Blå Bandsförening samt dessutom VD för Blåeld.

Ingalill Söderberg

Ingalill Söderberg

Vice ordförande

Journalist och aktiv inom Blå Bandet. Partisekreterare i Drevvikenpartiet.

Angelica Stark

Angelica Stark

Styrelsemedlem

Verksamhetsansvarig för Popcorn Secondhand